Chào mừng đến với Website Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long

Liên kết web

 

 

Web liên kết
Tỷ giá ngoại tệ

Số lượt truy cập
03505821
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Vị trí, chức năng:

a) Trung tâm Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công thương trong lĩnh vực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và quốc tế, ứng dụng thương mại điện tử và các dịch vụ thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại do ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo về tổ chức quản lý và công tác chuyên môn của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương và sự kiểm tra giám sát của các cơ quan nhà nước địa phương.

b) Trung tâm Xúc tiến thương mại có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công thương trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh như:

a) Đề xuất các chủ trương, chính sách về khuyến khích, ưu đãi phát triển về xúc tiến thương mại địa phương phù hợp với quy định của pháp luật và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương ở địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, từ các nguồn kinh phí quốc gia, kinh phí địa phương và nguồn kinh phí khác (nếu có); hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.

d) Xây dựng chương trình kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng và phát triển thương mại điện tử.

e) Tổ chức các hội chợ định kỳ, hội chợ chuyên đề theo chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong tỉnh, trong nước và quốc tế theo chương trình xúc tiến thương mại được duyệt hàng năm của tỉnh và của Bộ Công thương; phối hợp thực hiện các chương trình khuyến khích người Việt dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

f) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về xúc tiến thương mại, marketing cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp.

g) Thực hiện các hoạt động tư vấn thương mại - dịch vụ thuộc phạm vi ngành công thương quản lý.

h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương theo quy định.

i) Thông tin thị trường trong nước và quốc tế định kỳ đến các sở, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các bản tin nhanh, phối hợp các đơn vị thuộc sở thực hiện phát hành bản tin công thương hàng tháng.

j) Tổ chức quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức thuộc phạm vi quản lý của trung tâm theo quy định của pháp luật.

k) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện chế độ thu, chi ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật hiện hành.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao./.

 

Tin mới cập nhật
  Mời tham gia Hội chợ nông nghiệp Ca-ta lần thứ 7 tại Đô-ha [13/2/2019]
  Mời các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2019 [13/2/2019]
  Thị trường lợn hơi cả nước với xu hướng tăng [28/1/2019]
  Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn chào mừng Tết Quân dân năm 2019 [28/1/2019]
  Kết thúc năm 2018, thị trường phân bón trong nước biến động do tác động của giá thế giới. [24/1/2019]
  Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử [16/1/2019]
Hình ảnh hoạt động

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Giới thiệu doanh nghiệp