Chào mừng đến với Website Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long

Liên kết web

 

 

Web liên kết
Tỷ giá ngoại tệ

Số lượt truy cập
03508081
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012

Hiện nay, cả nước có khoảng 19.569 hợp tác xã, giai đoạn 2013-2016, đã có 5.641 hợp tác xã thành lập mới. Doanh thu của Hợp tác xã và thu nhập của người lao động được cải thiện, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên. Đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cho tăng trưởng GDP của cả nước trong 5 năm qua đạt trên 4%, góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Để Luật Hợp tác xã 2012 tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ hợp tác xã, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo thực hiện mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Theo chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Liên minh hợp tác xã Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã, đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã và lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp các ngành về hợp tác xã kiểu mới. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nghiên cứu đề xuất đổi mới mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã Việt Nam để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, liên kết và thống nhất về cơ chế hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ trung ương đến địa phương.

Nội dung Chỉ thị

Trâm Nguyễn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới cập nhật
  Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long sẽ tham gia Hội chợ Thương mại tỉnh Kampong Speu năm 2019 [15/3/2019]
  Tình hình hoạt động của một số mặt hàng trong tháng 2 và dự báo tháng 3/2019 [13/3/2019]
  Tháng 2/2019:Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 11% [11/3/2019]
  Giá vàng trong nước trong những tháng đầu năm 2019 [7/3/2019]
  Mời doanh nghiệp tham gia "Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam - Quảng Ninh 2019" [6/3/2019]
  Mời tham gia “Hội chợ Thương mại tỉnh Vĩnh Long 2019” tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long. [5/3/2019]
Hình ảnh hoạt động

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Giới thiệu doanh nghiệp