Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024.

03/04/2024 08:43 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Chiều ngày 02/4/2024, Văn phòng Thủ tướng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, cùng các phó Thủ tướng, các Bộ, Ngành, Hiệp Hội và các Đại sứ, Tham tán cơ quan ngoại giao tại các nước cùng tham gia trực tuyến.

Chủ trì điểm cầu tại Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; đại diện là lãnh đạo các Sở ngành tỉnh; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; BQL các khu công nghiệp; các Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm xúc tiến thương mại; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch…

1.jpg

Ảnh tại Hội nghị trực tuyến

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Bùi Thanh Sơn đã nêu tóm tắt báo cáo kết quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế từ năm 2023 đến nay và trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2024: “Dưới sự chi đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, công tác ngoại giao kinh tế đã có những bước phát triển mới theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn. Trong hơn 60 hoạt động đối ngoại cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay, nội dung kinh tế trở thành trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất và nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng và quan hệ với 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được củng cố, nâng tầm, nâng cấp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 04 đối tác chủ chốt, nâng tổng số Đối tác Chiến lược toàn diện lên 07 nước. Lãnh đạo Chính phủ và bộ, ngành tích cực gặp gở các tập đoàn nước ngoài để vận động đầu tư, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy giải quyết vướng mắc để bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi. Các bộ, ngành, cơ quan đại diện tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tham gia các hoạt động đối ngoại, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến ở trong và ngoài nước, kết nối với các đối tác quốc tế, qua đó hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp mở rộng thị trường, vận động đầu tư FDI chất lượng cao, thu hút ODA thế hệ mới, (Việt Nam là 01 trong 15 quốc gia hấp dẫn FDI nhất, đã tham gia 16 Hiệp ước với 60 Quốc gia). Công tác thông tin về tình hình và các xu thế của kinh tế thế giới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đáp ứng các xu thế và quy định mới được đây mạnh; thường xuyên cảnh báo các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, đúc rút các việc đã làm được và bài học kinh nghiệm về triển khai công tác ngoại giao kinh tế thời gian qua; phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân chủ quan; xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, sát thực tiễn, cả trước mắt và lâu dài để tăng cường và tạo đột phá đối với các trọng tâm của ngoại giao kinh tế thời gian tới, đưa ngoại giao kinh tế trở thành nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của đối ngoại, trở thành động lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước như tinh thần của Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, góp phần đưa đất nước hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ, Ngành, cơ quan Ngoại giao cần “3 Phát huy, 3 Cùng và 4 Trọng tâm”. Cụ thể là:Phát huy thế và lực trong hoạt động xuất khẩu; Phát huy ngoại giao kinh tế, văn hóa, ngoại giao Nhân dân, năng động sáng tạo, đa dạng hóa thị trường; Phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại. Cùng lắng nghe thấu hiểu; cùng chia sẽ tầm nhìn và hành động; cùng thắng cùng hưởng và 04 trong tâm là: khi đối ngoại các cấp phải có nội dung, chương trình, kế hoạch cụ thể, sản phẩm cụ thể; khi thống nhất phải triển khai các thỏa thuận thật quyết liệt; khai thác tối đa các tiềm năng của các AFTA; Đẩy mạnh, huy động nguồn lực của 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài”.

HTN

$strImgLeft
Ảnh hoạt động
GIAN HÀNG MẪU
GIỚI THIỆU TT XTTM
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
156
15543389